Περιβάλλον

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Οι καθημερινές αποφάσεις και ενέργειες των ανθρώπων μας συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης της εταιρίας μας. Άλλωστε, η προστασία…

Διαβάστε Περισσότερα

Η πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η ανάπτυξη της εταιρίας μας με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες των μετόχων μας, αλλά και να προστατεύει ταυτόχρονα το δικαίωμα…

Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση βιωσιμότητας είναι διαθέσιμη κατόπιν εγγραφής και αναλύει όλες τις προκλήσεις που επηρεάζουν τη δραστηριότητά μας καθώς και τον αντίκτυπο των ενεργειών μας στη περιβαλλοντική…

Διαβάστε Περισσότερα