Συμβατικά και Τροποιημένα (PmB) Ασφαλτικά Προϊόντα Οδοποιίας

Atlantipol SP

Το Atlantipol SP είναι τροποποιημένη άσφαλτος υψηλών προδιαγραφών στην οποία γίνεται χρήση ενός ελαστομερούς υλικού. Το Atlantipol SP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα ασφαλτομίγματα…

Διαβάστε Περισσότερα

Atlantipol E

To Atlantipol E είναι τροποποιημένη άσφαλτος στην οποία γίνεται χρήση ενός θερμοπλαστικού υλικού. Το θερμοπλαστικό υλικό αυξάνει το ιξώδες της ασφάλτου με αποτέλεσμα τη βελτίωση…

Διαβάστε Περισσότερα

Atlantipol Fueltech

Το Atlantipol Fueltech είναι τροποποιημένη άσφαλτος η οποία βελτιώνει σημαντικά την αντοχή του ασφαλτομείγματος στα υγρά καύσιμα και τους διαλύτες. Περιοχές όπου το Atlantipol Fueltech…

Διαβάστε Περισσότερα

Atlantipol Porous

Η πορώδης άσφαλτος βοηθά στη μείωση του θορύβου διέλευσης οχημάτων και τη συγκέντρωση υδάτων με αποτέλεσμα να καθιστά την οδήγηση ασφαλέστερη στους δρόμους όπου…

Διαβάστε Περισσότερα

Atlantis Recymix

Όταν η “παλαιά” άσφαλτος ανακυκλώνεται, είναι εμφανές ότι η παλαιότητα έχει ως αποτέλεσμα ένα σκληρότερη ασφαλτόμειγμα πιο ευάλωτο στη δημιουργία ρηγματώσεων. Η ανακυκλωμένη άσφαλτος…

Διαβάστε Περισσότερα

Έγχρωμη Άσφαλτος

Η ανάγκη διαχωρισμού ή εναρμόνισης με την αισθητική του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με τη χρήση ασφάλτου διαφόρων χρωμάτων η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη εμφάνιση…

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφαλτικά Γαλακτώματα

Η πιο κοινή εφαρμογή των ασφαλτικών γαλακτωμάτων στην Ευρώπη είναι στην οδοποιία, όπου χρησιμοποιούνται ως προεπάλειψη ή ως συγκολλητικό υλικό μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων…

Διαβάστε Περισσότερα