Αμόλυβδη βενζίνη

Η αμόλυβδη βενζίνη είναι προϊόν διύλισης του αργού πετρελαίου. Είναι ο πιο κοινός τύπος βενζίνης που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην πλειονότητα των μηχανών εσωτερικής καύσης που βρίσκονται στα οχήματα και στη βιομηχανία. Ο αριθμός οκτανίων, ο οποίος αναφέρεται στην ικανότητα της καλής καύσης στις μηχανές, είναι 95.

 

Για την καλύτερη επιλογή καυσίμου πάντα να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή της κάθε μηχανής. Αν υποδεικνύεται η χρήση καυσίμου υψηλών οκτανίων (premium αμόλυβδη) τότε είναι καλύτερο να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη οδηγία για την μεγίστη απόδοση της μηχανής. Εάν αυτή η επιλογή είναι προαιρετική τότε μπορεί να γίνεται χρήση της απλής αμόλυβδης καθώς η χρήση αμόλυβδης υψηλών οκτανίων δεν θα επιφέρει κανένα σημαντικό αποτέλεσμα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση των τιμή και της διαθεσιμότητας αμόλυβδης βενζίνης.