Που Δραστηριοποιούμαστε

Που δραστηριοποιούμαστε

Η εταιρία μας έχει ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω θυγατρικών εταιριών και τοπικών συνεργατών. Η δραστηριότητα μας συντονίζεται κεντρικά από τα γραφεία μας στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας πάντοτε τον σημαντικό ρόλο των τοπικών εργαζομένων οι οποίοι διατηρούν την άμεση επαφή με τους πελάτες μας και την καλή φήμη της εταιρείας μας στις τοπικές αγορές.

 

Οι κύριες αποθηκευτικές και παραγωγικές μας εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ελλάδα ωστόσο συμμετέχουμε και σε επενδύσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.