Προϊόντα Οδοποιίας για Οδικά Έργα, Αεροδρόμια και Γέφυρες

Προϊόντα οδοποιίας για οδικά έργα, αεροδρόμια και γέφυρες

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ευνόησε σημαντικά την ραγδαία αύξηση της μεταφοράς διαφόρων αγαθών μέσω των εθνικών οδικών δικτύων. Αυτή η αύξηση είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή ροή βαρέων οχημάτων, η διέλευση των οποίων προκαλεί σημαντικές βλάβες στα οδικά δίκτυα όπως μόνιμες παραμορφώσεις, ρήγματα και αυλακώσεις. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η συχνή συντήρηση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και κατ επέκταση ο αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος.

 

Για τους ανωτέρω λόγους έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσων αφορά την ανάπτυξη και χρήση ασφαλτομειγμάτων υψηλών προδιαγραφών, στα οποία γίνεται εκτεταμένη χρήση τροποποιημένων ασφαλτικών προϊόντων. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας παράγεται ένα ευρύ σύνολο τροποποιημένων ασφαλτικών προϊόντων (PmB) το οποίο, βάση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση της συμβατικής ασφάλτου, θα μπορούσε να διαχωρισθεί στις ακόλουθες δύο κατηγορίες.

 

Thermoplastic Rubbers

Tα SBR και SBS ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ελαστομερών υλικών τα οποία αυξάνουν την σταθερότητα και την ελαστικότητα της ασφάλτου. Επιπλέον συμβάλουν σημαντικά στη συνολική επίδοση των ασφαλτομειγμάτων στα οποία χρησιμοποιούνται.

 

Thermoplastic Polymers

Τα PE, PP και EVA ανήκουν στην κατηγορία των πολυμερών υλικών τα οποία αυξάνουν το ιξώδες της ασφάλτου επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση της ελαστικότητάς της καθώς και της αντοχής του ασφαλτομείγματος στις παραμορφώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά των τροποποιημένων ασφαλτικών προϊόντων επισκεφθείτε την κατηγορία «Συμβατικά και Τροποιημένα (PmB) Ασφαλτικά Προϊόντα Οδοποιίας» της ιστοσελίδας μας