Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι καθορίζουν τις ευθύνες της εταιρίας μας και παρέχουν μια ξεκάθαρη θέση ως προς το τι θεωρείται ηθική και δόκιμη συμπεριφορά. Όλοι όσοι εργάζονται στην Ατλαντίς λειτουργούν με γνώμονα τον Κώδικα Δεοντολογίας και καλούνται να ενεργούν με τρόπο που να αποτρέπει την εμφάνιση ανάρμοστων συμπεριφορών.

Σχετικές σελίδες:

> Atlantis Code of Conduct (full text)