Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ατλαντίς αποτελείται από εκτελεστικά και μη-εκτελεστικά μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για την ορθή διαχείριση της εταιρίας μέσα στο υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο…

Διαβάστε Περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δημιουργήθηκε το 2005 και δρα ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες λειτουργικές μονάδες της εταιρίας μας. Στόχος του είναι η ανακάλυψη και αποτροπή παρατυπιών και αδικαιολόγητων…

Διαβάστε Περισσότερα

Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το πλαίσιο της εταιρικής μας διακυβέρνησης ευθυγραμμίζεται με τις προτάσεις του «Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης» (ΕΣΕΔ) και εγγυάται την ισορροπία δικαιωμάτων…

Διαβάστε Περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι περιγράφουν τις ευθύνες της εταιρίας μας και παρέχουν μια ξεκάθαρη θέση ως προς την ηθική και δόκιμη συμπεριφορά. Όλοι όσοι εργάζονται…

Διαβάστε Περισσότερα