Ιστορικό

Ιστορικό

Το 2013 συμπληρώσαμε 20 έτη επιτυχημένης επαγγελματικής διαδρομής. Αυτές τις δύο δεκαετίες καταφέραμε με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των συνεργατών μας να εξελιχθούμε από έναν τοπικό προμηθευτή ασφάλτου σε έναν από τους κυριότερους προμηθευτές συμβατικής και τροποποιημένης ασφάλτου των Βαλκανίων καθώς επίσης και να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα μας στο τομέα της εμπορίας υγρών καυσίμων.

 

1993
Ίδρυση της εταιρίας με την επωνυμία Ατλαντίς εταιρία πετρελαιοειδών και πρακτορεύσεων ΕΠΕ.

1996-1999
Επέκταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με την αγορά της πρώτης μονάδας παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου (PmB) καθώς και τη κατασκευή αποθηκευτικού σταθμού ασφάλτου συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας 6.000 ΜΤ.

2003 – 2006
Εδραιώνεται η θέση μας στη Βαλκανική αγορά ως εξειδικευμένος παραγωγός τροποποιημένης ασφάλτου. Μερικά από τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην αναγνώριση μας ήταν οι σύγχρονες ερευνητικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις καθώς και οι θετικές συστάσεις κατασκευαστικών εταιριών που εμπιστεύτηκαν την εταιρία μας σε έργα του χαρτοφυλακίου τους.

Το 2005
η Ατλαντίς μετονομάζεται σε «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δίνοντας έμφαση με τη κίνηση αυτή στην στρατηγική επέκτασης της δραστηριότητας μας στον ενεργειακό κλάδο.

Το 2006
ολοκληρώσαμε το δεύτερο επενδυτικό μας πρόγραμμα αναβαθμίζοντας τις μονάδες παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και εισάγοντας νέες γραμμές παραγωγής προηγμένων στεγανωτικών συστημάτων υγρής μορφής.

2010 – σήμερα
Μετά από μια δεκαετία συστηματικών προσπαθειών αποκτήσαμε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δεύτερου αποθηκευτικού σταθμού ασφάλτου της εταιρίας μας στο λιμένα Θεσσαλονίκης, με συνολική αποθηκευτική δυναμικότητα 5200 ΜΤ.
Το 2014 επεκτείναμε την δραστηριότητα μας στον ενεργειακό τομέα με την απόκτηση της άδειας εμπορίας τύπου Α και την εισαγωγή των υγρών καυσίμων στο χαρτοφυλάκιο μας.